Όσα πρέπει να ξέρουμε για το 5G

14 Ιανουαρίου 2021

Υπάρχουν πολλές αντιφατικές πληροφορίες σχετικά με το 5G και την υγεία στο Διαδίκτυο. Πώς ξέρω τι να εμπιστευτώ;

Όταν κοιτάζετε πληροφορίες στο Διαδίκτυο ή οποιαδήποτε άλλη πηγή, είναι σημαντικό να μπορείτε να διακρίνετε την υπεράσπιση απόψεων και την αμερόληπτη αξιολόγηση της έρευνας. Μια αμερόληπτη αξιολόγηση ξεκινά χωρίς προκαταρκτικά συμπεράσματα, εξετάζει όλες τις σχετικές έρευνες, τις αξιολογεί για τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους και εξάγει συμπεράσματα βάσει αυτής της αξιολόγησης. Η υπεράσπιση απόψεων (advocate), από την άλλη πλευρά, παρουσιάζει επιλεγμένες πληροφορίες για να υποστηρίξει μια συγκεκριμένη άποψη και δεν επιχειρεί να σταθμίσει τα πλεονεκτήματα των αντίθετων απόψεων.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τις «προσφυγές επιστημόνων» για το 5G. Η επιστήμη δεν διεξάγεται με ένσταση ή ψηφοφορία, αλλά με προσεκτική ανάλυση των αποδεικτικών στοιχείων. Οι απόψεις των επιστημόνων είναι εξίσου δυνατές με τα στοιχεία που παρουσιάζονται για να τις υποστηρίξουν.

Κατά την αξιολόγηση των απόψεων που παρουσιάζονται λοιπόν, πριν αποφασίσετε οτιδήποτε, κάντε τις ακόλουθες ερωτήσεις:

Τι εμπειρία διαθέτουν οι συγγραφείς; Καλύπτει το εύρος που απαιτείται για την πλήρη αξιολόγηση της σχετικής βιβλιογραφίας (για παράδειγμα, βιολογία, επιδημιολογία, μηχανική / φυσική, στατιστική) ή περιορίζεται στο πεδίο εφαρμογής ή πραγματοποιείται από ένα άτομο;

Ποιος είναι ο δηλωμένος σκοπός της αναφοράς / ιστότοπου; Στοχεύει σε μια ισορροπημένη αξιολόγηση ή υποστηρίζει μια συγκεκριμένη άποψη;

Οι συγγραφείς ολοκλήρωσαν μια συστηματική αναζήτηση για την ερευνητική τους βιβλιογραφία ή αναφέρονται μόνο στη βιβλιογραφία που υποστηρίζει μια συγκεκριμένη άποψη;

Πώς αξιολογήθηκε η ποιότητα της ερευνητικής βιβλιογραφίας;

Παρουσιάζει πληροφορίες με αμερόληπτο τρόπο ή χρησιμοποιεί συναισθηματική έκκληση;

Οι απαιτήσεις για δίκαιη αξιολόγηση είναι παρόμοιες με τις υποχρεώσεις ενός ειδικού μάρτυρα στο δικαστήριο. Το βασικό καθήκον είναι η αμεροληψία και όχι η συνηγορία σε μια άποψη. Έτσι το δικαστήριο, και στην προκειμένη περίπτωση εμείς, πρέπει να προσδιορίζουμε όχι μόνο τα δεδομένα που υποστηρίζουν μια άποψη, αλλά και το υλικό που μπορεί να την αντικρούσει.

O κορωνοϊός οφείλεται στο 5G;

Όχι. O COVID-19 προκαλείται από έναν ιό που μεταδίδεται από ένα μολυσμένο άτομο σε ένα άλλο. Επίσης δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι η έκθεση σε ραδιοκύματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από πομπούς 5G, σε επίπεδα που συμμορφώνονται με τα όρια έκθεσης θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν το ανοσοποιητικό σύστημα και να κάνουν τους ανθρώπους πιο ευάλωτους σε μολύνσεις. Οι άνθρωποι μολύνονται από το COVID-19 ανεξάρτητα από το εάν υπάρχουν ή όχι πομποί 5G στην περιοχή που ζουν.

Πηγή:www.in2life.gr

https://www.in2life.gr/indulgence/technology/article/1008176/osa-prepei-na-xeroyme-gia-to-5g.html